header image

U PERUU ODRŽAN XIII SVJETSKI KONGRES ORGANIZACIJE GRADOVA SVJETSKE BAŠTINE

08.11.2015.
blog image

U peruanskom gradu Areqipa, od 3. do 6. novembra, održan je XIII  Svjetski kongres Organizacije gradova svjetske baštine. U ime Opštine Kotor Kongresu je prisustvovala savjetnica za međunarodnu saradnju Lena Pasinović.Kongres je održan pod nazivom “Gradovi svjetske baštine - elastični gradovi”, gdje se pod elastičnošću podrazumijeva ”sposobnost pojedinaca, zajednica, institucija, privreda i sistema unutar gradova da prežive, da se adaptiraju i napreduju bez obzira na vrstu hroničnog stresa ili akutnog šoka koji dožive”.

Cilj kongresa bio je da okupi gradonačelnike, stručnjake i donosioce odluka u zajedničkoj težnji ka razvoju javnih politika, vladinih akcija i donošenju rješenja za zaštitu, očuvanje i upravljanje gradovima svjetske baštine, te da promoviše diskusiju o izazovima i rizicima sa kojima se gradovi svjetske baštine suočavaju.
Svjetski kongres u Arekqipi, u radnoj sesiji, dao  je centralnu ulogu gradovima putem prezentacije  implementiranih projekata. Učešće na konferenciji  odvijalo se kroz prezentaciju referata, panel izlaganja i naučno-stručnih rasprava.
Na kongresu je obrađivano nekoliko tematskih oblasti: Procjena vulnerabilnosti i razumijevanje gradske  elastičnosti, Jačanje gradske elastičnosti pomoću sistema upravljanja (vladavine) i uključivanja drustva, Alati i mehanizmi za postizanje gradske elastičnosti, Jačanje gradske elastičnosti  kroz obuke i razmjene znanja.
Zaključeno je da gradska uprava mora napraviti iskorak u odnosu na redukcioni, linearni pristup sektorskom menadžmentu ka sistemskom pristupu, umrežavajući interdisciplinarnost i društveno koordiniranje.
Trećeg dana Kongresa održana je Generalna skupština Organizacije gradova svjetske baštine, na kojoj se glasalo za nove članove Upravnog odbora. Izglasano je, takođe, da će grad Lyon predsjedavati ovoj organizaciji u naredne dvije godine, kao i grrad Gyeongju koji će biti domaćin Svjetskog kongresa 2017. godine.
Organizacija gradova svjetske  baštine ( Organisation of World Heritage Cities - OWHC)  je međunarodna nevladina organizacija, sa sjedištem u Kvebeku (Kanada). Okuplja 250 gradova, upisanih na UNESCO listu, a osnovana je sa cijem  da unaprijedi saradnju i razmjenu informacija u oblasti konzervacije i menadžmenta , da razvije osjećaj solidarnosti između svojih članica i da im pruži pomoć pri implementaciji Konvencije svjetske kulturne baštine. S obzirom da je na UNESCO-voj listi od 1979. godine, Kotor je aktivan član OWHC od osnivanja.

 

KABINET PREDSJEDNIKA