header image

USVOJENA ODLUKA O NAKNADI ZA NOVOROĐENE OD 1. JANUARA 2020.

13.01.2020.
blog image

Opština Kotor usvojila je krajem decembra prošle godine Odluku o isplati naknade za novorođenu djecu u iznosu od 150 eura. Odluka se primjenjuje za sve rođene od 1. januara ove godine.

Pravo na jednokratnu naknadu se može ostvariti do navršene prve godine djeteta.

Uz zahtjev je potrebno priložiti: uvjerenje o prebivalištu u opštini Kotor, kopiju lične karte roditelja djeteta, izvod iz matične knjige rođenih (za dijete), uvjerenje za roditelja koji ima prebivalište u drugoj opštini da nije ostvareno pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete, broj žiro računa na koji se uplaćuje naknada i naziv banke.

Zahtjev za ostvarivanje ovog prava podnosi se Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor.