header image

XI sjednica Skupštine Opštine Kotor

19.11.2013.
blog image

XI sjednica Skupštine Opštine Kotor zakazana je za 28. 11. 2013. godine sa početkom u 09,00 časova, sa sledećim dnevnim redom:

- Usvajanje Zapisnika sa X sjednice Skupštine Opštine Kotor.

1. Razmatranje Građanske inicijative građana Gornjeg Grblja za donošenje akta kojim se JKP “Kotor” odobrava nova lokacija za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena u zaleđu primorja, a na teritoriji Opštine Kotor.
2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Protokol o saradnji između Opštine Kotor i Gradske Opštine Gaziantep iz Republike Turske.
3. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o pijacama.
4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o grobljima.
5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o održavanju čistoće.
6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o opštim uslovima za vršenje komunalnih djelatnosti.
7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog Plana Opštine Kotor za područje Vranović – Pobrđe.
8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Urbanističkog Plana naselja Lastva Grbaljska.
9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Lokalne studije lokacije Vrmac.
10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Lokalne studije lokacije za područje Vranovići – Pobrđe.
11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Lokalne studije lokacije Grbalj I.
12. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Lokalne studije Lokacije Grbalj II.
13. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog Plana Morinj.
14. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog Plana Stoliv.
15. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Lokalne studije lokacije za područje u obuhvatu bašte – kafane „Dojmi“.
16. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog Plana Kostanjica.
17. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog Plana Kavač.
18. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na postizanje poravnanja u vanparničnom postupkku RS 1/13.
19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JKP “Kotor” na prijedog modela reorganizacije Javnog preduzeća.
20. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JP “Vodovod i kanalizacija” na prijedog modela reorganizacije Javnog preduzeća.
21. Nacrt Odluke o socijalnim davanjima.
22. Nacrt izmjena i dopuna Program rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2013. godinu.
23. Nacrt izmjena i dopuna Programa uređenja prostora za 2013. godinu.
24. Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2013. godinu.
25. Nacrt Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2014. godinu.
26. Nacrt Programa uređenja prostora za 2014. godinu.
27. Progam podizanja spomen obilježja na teritoriji Opštine Kotor u 2013. godini.
28. Izvještaj o radu povjerenika za raseljena lica od 01. 01. 2013. godine do 31. 10. 2013. godine.
- Odbornička pitanja i odgovori.