header image

ZAPISNIK SA SASTANKA OPERATIVNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE EPIDEMIJE COVID19 NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR ODRŽANOG DANA 14.04.2021

15.04.2021.

Prisutni: predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić, načelnik Odjeljenja bezbjednosti Kotor Živko Ćorić, direktor Opšte bolnice Kotor Kumburović dr Davor, direktor Doma zdravlja Kotor Kumburović dr Igor, infektolog Opšte bolnice Kotor Knežević dr Ljiljana, sanitarna inspektorka Bilgena Hubanić, turistički inspektor Vukadin Mitrović, načelnik Službe za inspekcijske poslove Miro Anđelić, načelnik Komunalne policije Zoran Vučinović i kontakt osoba između Operativnog štaba i Ministarstva zdravlja Marija Bernard.

Na početku sastanka konstatovano je da je epidemiološka situacija na teritoriji opštine Kotor znatno poboljšana, što pokazuju podaci o smanjenju broja oboljelih. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Crne Gore Crne Gore, na teritoriji naše opštine, na dan 13.04.2021. godine, ukupan broj aktivno zaraženih osoba iznosi 113.

Vakcinacija na teritoriji opštine Kotor se odvija po planu. Građani Kotora pokazali su veliku zainteresovanost za istu. U toku aprila mjeseca stići će dovoljan broj vakcina kako bi se vakcinisali svi zainteresovani stanovnici opštine Kotor.

Odjeljenje bezbjednosti Kotor, Komunalna policija i Služba za inspekcijske poslove zajednički kontrolišu poštovanje seta mjera za suzbijanje pandemije, propisanih od strane Ministarstva zdravlja Crne Gore.

Nakon razmatranja cjelokupne epidemiološke situacije, a u cilju nastavka suzbijanja širenja COVID-a 19 na teritoriji opštine Kotor, donijeti su sledeći

Zaključci

1. Zadužuju se direktor Doma zdravlja Kotor i kontakt osoba između Operativnog štaba i Ministarstva zdravlja da preduzmu sve aktivnosti na pripremi Doma kulture u Škaljarima za masovnu vakcinaciju.
2. Zadužuju se Služba zaštite i spašavanja Kotor i DVD „Bogoljub Brezić“ Perast da izvrše redovnu dezinfekciju javnih površina.
3. Zadužuje se sanitarna inspektorka, da u saradnji sa Komunalnom policijom i Službom za inspekcijske poslove, nastavi kontrolu poštovanja izrečenih mjera samoizolacije na način da se licima ne dozvoljava napuštanje objekata, uz obavezu zaštite podataka i lica kojima su izdata rješenja o istoj.
4. Zadužuje se Odjeljenje bezbjednosti Kotor da, u saradnji sa Komunalnom policijom i Službom za inspekcijske poslove, nastave sa pojačanom kontrolom ulazaka i izlazaka iz opštine Kotor u vrijeme vikenda.
5. Zadužuju se Centar bezbjednosti Kotor i Komunalna policija da nastave sa svakodnevnim delegiranjem zaposlenih koji će voditi računa o redu i miru ispred Opšte bolnice Kotor.
6. Zadužuju se Komunalna policija i Služba za inspekcijske poslove da onemoguće masovna okupljanja na izletištima i drugim javnim površinama.

Sastanci Operativnog štaba održavaće se svake srijede sa početkom u 08,00 časova.