header image

ZAPISNIK SA SASTANKA OPERATIVNOG ŠTABA ZA PRAĆENJE EPIDEMIJE COVID19

08.04.2021.

Prisutni: predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić, načelnik Odjeljenja bezbjednosti Kotor Živko Ćorić, direktor Opšte bolnice Kotor Kumburović dr Davor, direktor Doma zdravlja Kotor Kumburović dr Igor, sanitarna inspektorka Bilgena Hubanić, turistički inspektor Zoran Radunović, načelnik Službe za inspekcijske poslove Miro Anđelić, načelnik Komunalne policije Zoran Vučinović i Marija Bernard, kontakt osoba između Operativnog štaba i Ministarstva zdravlja.

Na početku sastanka konstatovano je da je epidemiološka situacija na teritoriji opštine Kotor znatno poboljšana, što pokazuju podaci o smanjenju broja oboljelih. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Crne Gore Crne Gore, na teritoriji naše opštine, na dan 06.04.2021. godine, ukupan broj aktivno zaraženih osoba iznosi 117.

Vakcinacija na teritoriji opštine Kotor se odvija po planu. Građani Kotor pokazali su veliku zainteresovanost za istu.

Odjeljenje bezbjednosti Kotor, Komunalna policija i Služba za inspekcijske poslove zajednički kontrolišu poštovanje seta mjera za suzbijanje pandemije, propisanih od strane Ministarstva zdravlja Crne Gore.

Nakon razmatranja cjelokupne epidemiološke situacije, a u cilju nastavka suzbijanja širenja COVID-a 19 na teritoriji opštine Kotor, donijeti su sledeći

 Z a k lj u č c i 

  1. Operativni štab za praćenje epidemije COVID 19 saglasan je da lokacija za masovnu vakcinaciju zainteresovanog stanovništva bude u sportskoj hali u Gimnaziji Kotor.
  2. Zadužuju se opštinske službe, javna preduzeća i ustanove, da naprave spisak zaposlenih, zainteresovanih za vakcinaciju.
  3. Zadužuje se Opština Kotor da uputi dopis državnim ustanovama i preduzećima sa teritorije opštine Kotor da dostave Domu zdravlja Kotor spisak zainteresovanih službenika i namještenika za vakcinaciju.
  4. Zadužuje se Opština Kotor da preko svojih službi izvrši pozivanje građana na vakcinaciju.
  5. Zadužuju se Služba zaštite i spašavanja Kotor i DVD „Bogoljub Brezić“ Perast da izvrše redovnu dezinfekciju javnih površina.
  6. Zadužuju se Služba za inspekcijske poslove i Komunalna policija da izvrše vanrednu kontrolu poštovanja mjere zabrane održavanja treninga sportista amatera i sportista rekreativaca, kao i sportskih takmičenja i turnira sportista u manjim zatvorenim sportskim objektima (baloni i drugo), osim profesionalnih sportista.
  7. Zadužuje se sanitarna inspektorka, da u saradnji sa Komunalnom policijom i Službom za inspekcijske poslove, nastavi kontrolu poštovanja izrečenih mjera samoizolacije na način da se licima ne dozvoljava napuštanje objekata, uz obavezu zaštite podataka i lica kojima su izdata rješenja o istoj.
  8. Zadužuje se Odjeljenje bezbjednosti Kotor da, u saradnji sa Komunalnom policijom i Službom za inspekcijske poslove, nastave sa pojačanom kontrolom ulazaka i izlazaka iz opštine Kotor.
  9. Zadužuju se Centar bezbjednosti Kotor i Komunalna policija da nastave sa svakodnevnim delegiranjem zaposlenih koji će voditi računa o redu i miru ispred Opšte bolnice Kotor.
  10. Zadužuju se Komunalna policija i Služba za inspekcijske poslove da onemoguće masovna okupljanja na izletištima i drugim javnim površinama.

Sastanci Operativnog štaba održavaće se svake srijede sa početkom u 08,00 časova.