Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

RAZVOJ DIGITALNIH INOVACIJSKIH CENTARA

Područja i nivo prioriteta:

Povećanje konkurentnosti i razvijanje ambijenta za poslovanje u  programskom području

Opis projekta:

Ovaj projekat ima za cilj da riješi problem nekonkurentnosti projektnog područja (Gradiška, Daruvar, Lipik, Kotor), problem nedovoljno izgrađene poslovne infrastrukture, nedostatka specifičnog znanja i vještina koji su generator konkurentnosti privrednih subjekata, kao i nedostatka umrežavanja preduzetnika. Projekat se fokusira na razvoj digitalne tehnologije kroz uspostavljanje 4 digitalna inovacijska centra i na osnovni pristup rješavanja zajedničkih izazova koji će se ogledati kroz umrežavanje kao moderan poslovni model, a to je i svrha osnivanja DIH-a.

Napomena: Prema projektnoj aplikaciji, Kancelarija za međunarodne projekte treba biti smještena u DIH-u Kotoru u toku trajanja projekta.

Namjena i cilj programa:
Poboljšanje institucionalne infrastrukture i usluga kako bi se povećala konkurentnost i razvio ambijent za poslovanje u programskom području.

Aktivnosti: 
 
Grad Gradiška je vodeći partner na ovom projektu. Pored upravljanja i koordinacije aktivnosti projektnog partnerstva, fokus će biti na razvoju digitalne ekonomije kroz uspostavljanje digitalnih inovativnih habova (DIH) u Gradišcii, Vidovdanska 6. Uspostavljanjem DIH-a adaptacijom prostora i nabavkom IT / kancelarijske opreme i obrazovanja DIH osoblja, to će povećati kompetencije preduzetnika i novoosnovanih preduzeća i izvršiti značajan uticaj na ukupnu lokalnu ekonomiju. Dodana vrijednost prekogranične saradnje je razvoj preduzetništva zasnovanog na inovativnom konceptu i poboljšanje poslovnog okruženja projektnog područja kao atraktivne investicione destinacije. Grad Gradiškva će razviti zajedničku obrazovnu platformu za mala i srednja preduzeća kao sve na jednom mjestu koja pomaže kompanijama da postanu konkurentnije u pogledu svojih poslovnih / proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga koji koriste digitalne tehnologije. Pružit će pristup najnovijim znanjima, stručnosti i tehnologiji kako bi podržao svoje kupce pilotiranjem, testiranjem i eksperimentiranjem s digitalnim inovacijama. Platforma će ponuditi specijalizirane programe e-učenja (IT i kreativna industrija) u virtualnim učionicama, mjesto za razmjenu znanja i iskustva putem webinara, web trgovina, VB2B, virtualnog coworking prostora za sve 3 PP države. Platforma će imati nadzornika, administratore i korisnike. Administratori će biti prvo osoblje PP HUB-a u prvoj godini, a svaki HUB će biti specijaliziran za upotrebu i dodavanje dodatnih administratora za dogovoreni sektor / uslugu. Novi i postojeći preduzetnici dobit će priliku da povećaju svoje znanje u novom DIH-u u Gradišcii na certificiranoj obuci za preduzetnike / startupe za programiranje programskih jezika koji se koriste u robotizaciji Java (trening + certifikat OCA (saradnik) i Python (obuka i certifikacija PCAP ( Ovlašteni saradnik u programiranju na Pythonu.
Grad Daruvar će razvijati digitalnu ekonomiju uspostavljanjem Digital Innovation Hub – DIH u Daruvaru adaptacijom prostora i nabavkom IT / kancelarijske opreme u Preduzetničkom centru Daruvar (J.J. Strossmayera 32A) i edukacijom DIH osoblja. Uspostavljanjem DIH-a povećat će se kompetencije lokalnih poduzetnika i novoosnovanih preduzeća. Novi i postojeći preduzetnici dobiće priliku za povećanje znanja u novom DIH-u u Daruvaru na certificiranom treningu za preduzetnike / start-upove / buduće preduzetnike za programiranje programskih jezika koji se koriste u robotici (Java).
Grad Daruvar: https://daruvar.hr/novosti-dih/
Grad Lipik razvijaće digitalnu ekonomiju uspostavljanjem Digital Innovation Hub  – DIH-a u Lipiku adaptacijom prostora i nabavom IT / kancelarijske opreme u Sportskom centru Lipik (Hrvatske mladeži 32) i edukacijom DIH osoblja. Uspostavljanjem DIH-a povećat će se kompetencije lokalnih preduzetnika i novoosnovanih preduzeća. Novi i postojeći preduzetnici dobiće priliku da povećaju svoje vještine i kompetencije na 3 edukacije koje će se održati u novom DIH Lipik: certificirani trening Programiranje mobilnih aplikacija; ovjerena obuka za 3D dizajnera; i sertifikovano obrazovanje za program Fusion 360.
Grad Lipik: https://lipik.hr/development-through-dihs/
Opština Kotor će razvijati digitalnu ekonomiju uspostavljanjem Digital Innovation Hub – DIH-a u Kotoru adaptacijom prostorija i nabavkom IT / kancelarijske opreme u Starom gradu Kotoru i edukacijom DIH osoblja. Uspostavljanjem DIH-a povećat će se kompetencije lokalnih preduzetnika i novoosnovanih preduzeća. Novi i postojeći preduzetnici dobit će priliku da povećaju svoje znanje iz novog DIH-a u Kotoru na sertifikovanoj obuci za programiranje programskih jezika koji se koriste u robotizaciji Java (obuka + certifikat OCA (saradnik).
Opština Kotor: https://www.kotor.me/me/razvoj-digitalnih-inovacijskih-centara/ 

Ukupan budžet i izvor finansiranja:

EUR 154.604,31

Opština Kotor 15% (plate zaposlenih pokrivaju učešće Opštine)

Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gora  85%

Ciljne grupe/korisnici:

Mala i srednja preduzeća, šira javnost, NVO sektor

Period implementacije:

August, 2020 -Jul, 2022.

Više informacija o projektu:

https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/project/development-through-dihs/

 

25.08.2022 - Dodijeljeni sertifikati u okviru projekta „Razvoj kroz digitalne inovacione habove u Gradišci, Daruvaru, Lipiku i Kotoru - Razvoj kroz DIHs"
 
Opština Kotor je zahvaljujući  projektu Razvoj kroz digitalne inovacijske habove u Gradišci, Daruvaru, Lipiku i Kotoru-Dihs (Development through Digital Innovative Hubs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor),  pokrenula inicijativu razvoja kapaciteta lokalne zajednice imajući za cilj da sedam mladih polaznika  stekne znanje i  digitalne vještine koje će im omogućiti da lakše pronađu svoje mjesto u novom, promijenjenom poslovnom ambijentu. 
Moderno obrazovanje na polju računarskih nauka je nekompletno bez kurseva objektno- orijentisanog programiranja i Jave. Java programiranje predstavlja širu oblast znanja i vještina, koja programerima otvara više mogućnosti za dalje usavršavanje, a samim tim i za zaposlenje.
Obuka je formirana u skladu najvišim obrazovnim standardima u IT-u i usvojena od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje. Nakon završene obuke, polaznici su stekli odgovarajuća znanja i vještine koji su neophodni za razvoj desktop i web aplikacija kao i za kreiranje android aplikacija.
Edukacija iz programskog jezika Java je jedna od aktivnosti koje se sprovodi u okviru projekta Development through DIHs, čiji je opšti cilj da doprinese održivom i konkurentnom ekonomskom i tehnološkom razvoju, stvaranjem efikasnog i djelotvornog poslovnog okruženja zasnovanog na inovacijama, novim tehnologijama, ICT rješenjima u prekograničnom projektnom području (Gradiška, Daruvar, Lipik i Kotor).
Projekat Development through DIHs  se finansira sredstvima Evropske unije, odnosno putem Programa prekogranične saradnje Interreg IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije
Ova podstranica nastala je uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove podstranice je isključiva odgovornost Opštine Kotor i ni na koji način ne može odražavati stavove EU.