header image

RAZVOJ DIGITALNIH INOVACIJSKIH CENTARA

Područja i nivo prioriteta:

Povećanje konkurentnosti i razvijanje ambijenta za poslovanje u  programskom području

Opis projekta:

Ovaj projekat ima za cilj da riješi problem nekonkurentnosti projektnog područja (Gradiška, Daruvar, Lipik, Kotor), problem nedovoljno izgrađene poslovne infrastrukture, nedostatka specifičnog znanja i vještina koji su generator konkurentnosti privrednih subjekata, kao i nedostatka umrežavanja preduzetnika. Projekat se fokusira na razvoj digitalne tehnologije kroz uspostavljanje 4 digitalna inovacijska centra i na osnovni pristup rješavanja zajedničkih izazova koji će se ogledati kroz umrežavanje kao moderan poslovni model, a to je i svrha osnivanja DIH-a.

Napomena: Prema projektnoj aplikaciji, Kancelarija za međunarodne projekte treba biti smještena u DIH-u Kotoru u toku trajanja projekta.

Namjena i cilj programa:
Poboljšanje institucionalne infrastrukture i usluga kako bi se povećala konkurentnost i razvio ambijent za poslovanje u programskom području.

Aktivnosti:

Sertifikovani edukativni ciklus za preduzetnike/startap potencijalnih preduzetnika
Izrada web stranice Centra
Totem za DIH u Kotoru
Dan Inno Geek u Kotoru
Stručno osposobljavanje lica koja će biti zaposlena u Centru
Renoviranje prostorija inovacijskog Centra u Starom gradu
Renoviranje prostora za izradu rukotvorina u Starom Gradu
Opremanje oba prostora namještajem i IT opremom
Studijske posjete centrima za podršku preduzetništvu, razvojim agencijama i biznis Hub-ovima na projektnom području
Projektni ishod (očekivani rezultat):

Uspostavljen digitalni inovacijski centar

Izlazni indikatori:

Otvoren DIH u Kotoru
Broj posjetilaca Centru
Broj kreiranih radnih mjesta
Odgovorna strana: Opština Kotor

Ukupan budžet i izvor finansiranja:

EUR 154.604,31

Opština Kotor 15% (plate zaposlenih pokrivaju učešće Opštine)

Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gora  85%

Ciljne grupe/korisnici:

Mala i srednja preduzeća, šira javnost, NVO sektor

Period implementacije:

August, 2020 -Jul, 2022.

Više informacija o projektu:

https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/project/development-through-dihs/