Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

JAVNI POZIV ZA IZBOR PREDSTAVNIKA/CA SPORTSKIH ORGANIZACIJA U SASTAV KOMISIJE

Pozivaju se sportske organizacije sa sjedištem u opštini Kotor, registrovane do dana objavljivanja ovog javnog poziva, da predlože dva/ije kandidata/kinje za članove/ice iz reda predstavnika/ca...

Read more 08.12.2017.

JAVNI POZIV za raspodjelu budžetskih sredstava namjenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvodjača u Opštini Kotor za 2017 godinu

1.Pozivaju se individualni poljoprivredni proizvodjači i udruženja poljoprivrednika u Crnoj Gori sa sjedištem u Opštini Kotor a koji su registrovani do dana ovjavljivanja ovog poziva...

Read more 08.12.2017.

JAVNI KONKURS za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju sportskih organizacija u opštini Kotor za 2017. godinu.

Pozivaju se sportske organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u opštini Kotor, koje su registrovane do dana objavljivanja ovog Konkursa, da dostave svoje prijave...

Read more 08.12.2017.

Odluka o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje SPORTA

Saglasno članu 11 i 12, a na osnovu člana 87 Zakona o sportu (»Službeni list CG«, br. 36/11 i 36/13), člana 30 Statuta Opštine Kotor...

Read more 08.12.2017.

JAVNI POZIV Za davanje u zakup dijela kat.parc. 954/1 K.O. Lastva javnim nadmetanjem

Predmet ovog poziva je davanje u zakup, na period do privođenja namjeni, ali ne duži od 5 godina, nepokretnosti u državnoj  svojini na kojoj je  ...

Read more 22.11.2017.

Public debate on the Draft of the Budget of the Municipality of Kotor Municipality for 2018

The President of the Municipality of Kotor, Decision No. 0101- 17307 of 06.11.2017, established the Draft Decision on the Municipality of Kotor Municipality for 2018....

Read more 08.11.2017.

Public invitation to nominate a candidate for the Council for the Protection and Development of Local Self-Government

Based on Article 19 of the Decision on the Council for Development and Protection of Local Self-Government (...

Read more 30.10.2017.

Public call for contractual termination of employment with severance pay

In accordance to Article 2 of the Decision on determining the method and severence pay for the consensual termination of employment of local officials and...

Read more 27.10.2017.

REPORT ON PUBLIC DISCUSSION BASED ON THE DRAFT DECISION ON AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Following the establishment of the Draft Decision on incentives for the development of agriculture by the Secretariat for Entrepreneurship Development, Utility Affairs and Traffic of...

Read more 27.10.2017.

TREĆI PUT JAVNI POZIV ZA IZBOR PREDSTAVNIKA/CA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U SASTAV KOMISIJE

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Kotor, registrovane do dana objavljivanja ovog javnog poziva, da predlože dva/ije predstavnika/ce u sastav Komisije za raspodjelu...

Read more 16.10.2017.