Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

JAVNI POZIV ZA PRENOS PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini (...

Read more 08.04.2014.

Nacrt Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa

Obavještavamo zainteresovana lica da je dana 01.03.2014.godine, otvorena javna rasprava povodom Nacrta Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa. Javna rasprava biće otvorena 30 dana,...

Read more 01.03.2014.

Ispravka

Vrši se ispravka objavljenog I put Javnog poziva za prenos prava svojine na nepokretnostima javnim nadmetanjem (aukcijom) dana 12. 02.2014 god, zbog tehničkih grešaka nastalih...

Read more 10.02.2014.

The draft - Decision on local administrative fees

Obavještavamo zainteresovana lica da je, dana 27. 12. 2013. godine, otvorena javna rasprava povodom:Nacrta odluke o lokalnim administrativnim taksama Opštine Kotor.Javna rasprava biće otvorena 30...

Read more 31.12.2013.

Call for public debate - budget

Assembly of Kotor, at the session held on 11.28.2013. establishedThe drafts of the following documents:...

Read more 28.11.2013.

Call for public debate

Skupština opštine Kotor je na sjednici održanoj 05.11.2013. godine utvrdila sledećenacrte:Nacrt Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za...

Read more 18.11.2013.

Nacrt odluke o javnim priznanjima i nagradama opštine Kotor

Obavještavamo zainteresovana lica da je, dana 06. 11. 2013. godine, otvorena javna rasprava povodom:Nacrta odluke o javnim priznanjima i nagradama opštine Kotor,Javna rasprava biće otvorena...

Read more 18.11.2013.

Public call no. 11/13

JAVNI POZIV BR. 11/13 o ustupanju u zakup poslovnih prostorija putem prikupljanja ponuda - tendera Predmet ovog poziva je prikupljanje ponuda za davanje u zakup sljedećih...

Read more 22.10.2013.

Nacrt višegodišnjeg investicionog plana Opštine Kotor za period 2013-2017

Skupština opštine Kotor je na sjednici održanoj 09.07.2013. godine utvrdila Nacrt Višegodišnjeg investicionog plana opštine Kotor za period 2013-2017...

Read more 24.09.2013.