header image

Javne rasprave

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

Povodom Javne rasprave o Nacrtu Odluke o regulisanju saobraćaja na području Opštine Kotor, koji je Zaključkom Skupštine Opštine Kotor br. 11-14315 od dana 30.09.2019. godine stavljen na...

Saznajte više 18.10.2019.

OBAVJEŠTENJE IZ SEKRETARIJATA ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNIH POSLOVA I SAOBRAĆAJA JAVNI POZIV ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE:

Razvoj preduzetništva i otvaranje novih radnih mjesta, putem samozapošljavanja, jedan je od prioriteta razvoja ljudskih resursau Crnoj Gori ni sastavni je dio ključnih strateških dokumenata...

Saznajte više 16.10.2019.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE MZ I JAVNIH POSLOVA

Skupština Opštine Kotor, na svojoj sjednici održanoj dana 30.09.2019.godine, donijela je Zaključak broj 11-14314 kojim je utvrđen Nacrt Odluke o mjesnim zajednicama i Zaključak broj...

Saznajte više 02.10.2019.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 30.09.2019 g. utvrdila Nacrt Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Opštine Kotor, koji je Zaključkom...

Saznajte više 01.10.2019.

JAVNA RASPRAVA - BUTIKO

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 30.09.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS-M 10/0,4kV 1x360kVA „BUTIKO“ i stavljen na javnu raspravu, u...

Saznajte više 01.10.2019.

JAVNA RASPRAVA - POREZ NA NEPOKRETNOST I PLAĆANJE ČLANSKOG DOPRINOSA

Skupština Opštine Kotor je 30.09.2019. godine utvrdila nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti i nacrt Odluke o visini, načinu obračuna i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj...

Saznajte više 01.10.2019.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 26.08.2019 g. utvrdila Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama, koji je Zaključkom Skupštine Opštine Kotor...

Saznajte više 26.08.2019.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - NACRT ODLUKE O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 26.08.2019 g. utvrdila Nacrt Odluke o lokalnim administrativnim taksama, koji je Zaključkom Skupštine Opštine Kotor...

Saznajte više 26.08.2019.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE GRAĐEVINSKOG I KABASTOG OTPADA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 16.08.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za privremeno skladištenje građevinskog i kabastog otpada na teritoriji Opštine Kotor i...

Saznajte više 16.08.2019.