Kotor

Accessibility Tool

  • Bigger text
  • Dyslexia Friendly
  • Bold text
  • Black-white
  • High contrast
  • Cursor
  • Reset
  • Accessibility

Nacrt Odluke o naknadi za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 14.10.2014.g. utvrdila Nacrt Odluke o naknadi za korišćenje opštinskih I nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine...

Read more 15.10.2014.

JR- Nacrt Plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor

Odlukom Predsjednika Opštine Kotor br. 01-10188 od 10.07.2014.godine, utvrđen je Nacrt Plana postavljanja objekata privremenog karaktera na teritoriji opštine Kotor i stavljen na javnu raspravu...

Read more 06.07.2014.

Nacrt Opštinskog Plana za zaštitu i spašavanje od poplava

Na osnovu člana 30. Statuta Opštine Kotor („Sl. List Opštine Kotor“ br. 3/04 i „Sl. List CG“ br. 17/08, 1/09, 40/10 i 4/11) ,Skupština Opštine...

Read more 11.06.2014.

Javna Rasprava po nacrtu DUP-a Platamuni - Trsteno i elaborata Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za DUP Platamuni - Trsteno

Odlukom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01- 7767 od 04.06.2014.godine, utvrđen je Nacrt DUP-a Platamuni-Trsteno i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana. Javna rasprava...

Read more 05.06.2014.

Javni poziv o ustupanju u zakup poslovnih prostorija putem prikupljanja ponuda - tendera

Na osnovu člana 13.i 30. Odluke o poslovnim zgradama i prostorijama ( Sl. list opštine Crne Gore – opštinski propisi broj 4/011), Odluke Komisije za...

Read more 04.06.2014.

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 28.05.2014.g. utvrdila Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog...

Read more 30.05.2014.

Public debate

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 28.05.2014.g. utvrdila Nacrt Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara i istu uputila na...

Read more 29.05.2014.

Javni poziv za davanje u zakup nepokrenosti javnim nadmetanjem

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini (...

Read more 08.04.2014.