header image

JAVNA RASPRAVA - POREZ NA NEPOKRETNOST I PLAĆANJE ČLANSKOG DOPRINOSA

01.10.2019.

Skupština Opštine Kotor je 30.09.2019. godine utvrdila nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti i nacrt Odluke o visini, načinu obračuna i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Kotor.

JAVNA RAPRAVA će trajati od 01.10.2019. godine do 15.10.2019. godine.

U toku javne rasprave, građani, pravna lica i preduzetnici mogu izvršiti uvid u Nacrt navedenih odluka u prostorijama Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor, radnim danima u vremenu od 08:00 do 11:00 časova. Nacrt Odluka biće objavljen i na zvaničnom sajtu Opštine Kotor.

Svi zainteresovani mogu primjedbe i sugestije na predložene nacrte Odluka u pisanoj formi dostaviti do 15.10.2019. godine Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor neposrednim putem u kancelariji broj 23 na trećem spratu, kao i na Građanskom birou, ili putem mejla: trezor@kotor.me.

Javna rasprava će se oglasiti preko sredstava javnog informisanja i na sajtu Opštine Kotor.

Dodatna obavještenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon, broj: 032/325-868 i lokali 221 i 225 i broj: 322-396  kod Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor.

ZAKAZANI TERMINI

JAVNIH RASPRAVA PO MJESNIM ZAJEDNICAMA:

07.10.2019. godine U RISNU sa početkom u 17:00 časova, u prostorijama Mjesne zajednice Risan (za mjesne zajednice Morinj, Risan, Perast, Donje Krivošije i Gornje Krivošije)

07.10.2019. godine U DOBROTI, zgrada Bijelića, Sv. Stasije, sa početkom u 19:00 časova (za mjesne zajednice DOBROTA II i mjesnu zajednicu Orahovac)

08.10.2019. godine U RADANOVIĆIMA sa početkom u 17:00 časova- prostorije OŠ Nikola Đurković (Za Mjesne zajednice Gornji Grbalj, Lastva Grbaljska, Savina, Glavatičići, Radanovići i Vranovići)

08.10.2019. godine sa početkom u 19:00 časova- u Škaljarima, DOM KULTURE (Za mjesne zajednice Škaljari, Mirac i Kavač)

10.10.2019. godine sa početkom u 17:00 časova u Prčnju u Domu kulture (za mjesne zajednice MUO, Prčanj i Stoliv)

10.10.2019. godine sa početkom u 19:00 časova-DOM KULTURE DOBROTA (za mjesnu zajednicu Dobrota I)

11.10.2019. godine sa početkom u 12:00 časova- PALATA BIZANTI (za mjesnu zajednicu Stari grad Kotor) i CENTRALNA JAVNA RASPRAVA