header image

NACRT ODLUKE O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA OPŠTINE KOTOR

31.12.2013.
blog image

Obavještavamo zainteresovana lica da je, dana 27. 12. 2013. godine, otvorena javna rasprava povodom:Nacrta odluke o lokalnim administrativnim taksama Opštine Kotor.

Javna rasprava biće otvorena 30 dana, zaključno sa 27.01. 2014. godine. Zainteresovana lica svoje predloge, primjedbe i sugestije mogu u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za opštu upravu Opštine Kotor, a sve bliže informacije mogu dobiti u kancelariji br. 13 - i sprat - zgrada opštine kotor, stari grad br. 317.

Povezane vijesti