Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE MZ I JAVNIH POSLOVA

02.10.2019.

Skupština Opštine Kotor, na svojoj sjednici održanoj dana 30.09.2019.godine, donijela je Zaključak broj 11-14314 kojim je utvrđen Nacrt Odluke o mjesnim zajednicama i Zaključak broj 11-14316 kojim je utvrđen Nacrt Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, i iste stavila na Javnu raspravu u trajanju od 15 dana.
Sekretarijat za opštu upravu, shodno navedenim Zaključcima, donio je

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

u trajanju od 15 dana, počev od 01.10.2019.godine do 15.10.2019.godine, zaključno sa 15.10.2019.godine, sa sledećim terminima:

- 04.10.2019.godine (petak) u 17.00h, Dom kulture Prčanj - za MZ Muo, MZ Prčanj i MZ Stoliv
- 08.10.2019.godine (utorak) u 17.00h, prostorije MZ Risan – za MZ Risan, MZ Donje Krivošije, MZ Gornje Krivošije, MZ Morinj, MZ Perast i MZ Orahovac
- 09.10.2019.godine (srijeda) u 17.00h, Dom kulture Škaljari – za MZ Škaljari, MZ Kavač i MZ Mirac
- 10.10.2019.godine (četvrtak) u 17.00h, prostorije Doma kulture Dobrota – za MZ Dobrota I i MZ Dobrota II
- 12.10.2019.godine (subota) u 17.00h, prostorije OŠ „Nikola Đurković“ Radanovići – za MZ Radanovići, MZ Gornji Grbalj, MZ Lastva Grbaljska, MZ Savina, MZ Vranovići i MZ Glavatičići-Bigova
- 14.10.2019.godine (ponedjeljak) u 17.00h, sala Palate Bizanti u Starom gradu – za MZ Kotor i CENTRALNA JAVNA RASPRAVA

Nacrt Odluke o mjesnim zajednicama i Nacrt Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, kao i Program javne rasprave biće objavljeni na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me, na sajtu lokalnog javnog emitera Radio Kotora i na oglasnoj tabli Opštine Kotor.
Svi zainteresovani subjekti do 15.10.2019.godine mogu u pisanoj formi dostaviti sve predloge, prigovore, sugestije i mišljenja poštom, direktno u Sekretarijat za opštu upravu (zgrada Opštine Kotor, Stari grad 317), radnim danima od 08.00h do 11.00h, predati na Građanskom birou, ili putem dolje navedenih e-mailova, a takođe i dobiti sve dodatne informacije i objašnjenja, i to:
- u vezi Nacrta Odluke o mjesnim zajednicama – kancelarija br.4 (prizemlje), telefon 032/325-860 lok.107, ili direktni broj 325-895, e-mail olja.radonjic@kotor.me

- u vezi Nacrta odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova – kancelarija br.9 (I.sprat), telefon 322-277, e-mail anka.perovic@kotor.me

Povezane vijesti