header image

Sve vijesti

RADIONICA - ORGANIZACIJA VOLONTERSKIH DOGAĐAJA U ZAJEDNICI

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor će u saradnji sa Savjetom za mlade, organizovati radionicu pod nazivom  “Organizacija volonterskih događaja u zajednici”.  Radionica će se održati...

Saznajte više 23.07.2020.

JAVNI POZIV ZA PODRŠKU INDIVIDUALNOM KULTURNOM STVARALAŠTVU

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti u cilju afirmisanja kulturnog stvaralaštva raspisuje Javni poziv za podršku individualnom kulturnom stvaralaštvu iz oblasti muzike, književnosti, filma...

Saznajte više 23.07.2020.
blog 1

TREĆA TRIBINA U OKVIRU CIKLUSA ,,KOTOR 2020 - POSLJEDICE I OPORAVAK NAKON COVIDA - 19

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor u saradnji sa JU Kulturni centar ,,Nikola Đurković" Kotor / Gradskom bibliotekom i čitaonicom organizuje ciklus...

Saznajte više 22.07.2020.
blog 1

POSTAVLJENO MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Komunalno d.o.o. Kotor obavještava građane Kotora da je mobilno reciklažno dvorište postavljeno na Benovu, neposredna lokacija ulaska u parking.   Ovo reciklažno dvorište je opremljeno posudama za...

Saznajte više 22.07.2020.
blog 1

ODRŽAN SASTANAK OPŠTINSKOG TIMA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OPŠTINE KOTOR

Danas je održan sastanak Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje Opštine Kotor na kom su prisustvovali:  predsjednik Opštine Kotor Željko Aprcović, direktor Doma zdravlja Kotor Igor Kumburović, komandir Službe...

Saznajte više 21.07.2020.
blog 1

MUZIČKA RAZGLEDNICA GRADA MOSTARA

Povodom 15 godina od upisa Starog mosta i starog gradskog jezgra na Unesco-vu Listu zaštićenih spomenika kulture, uprava grada Mostara sa kojim Kotor godinama njeguje...

Saznajte više 21.07.2020.
blog 1

ODLUKA O PREDUZIMANJU MJERA ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA KORONAVIRUSA

U prilogu je odluka koju možete preuzeti....

Saznajte više 20.07.2020.
blog 1

REAKCIJA, PRVA LOKALNA NVO U KOTORU KOJA SE BAVI POLOŽAJEM ROMA I EGIPĆANA

U cilju unapređenja uslova života Roma i Egipćana u Kotoru, 11 maja 2020 zvanično je osnovana REakcija, jedina lokalna nevladina organizacija u toj opštini koja...

Saznajte više 20.07.2020.

OBAVJEŠTENJE - LGBT

Tokom prve polovine jula mjeseca održane su dvije radionice za obuku zaposlenih u lokalnim samopurpavama pod nazivom „Ljudska prava LGBTIQ osoba: izazovi i potrebe na...

Saznajte više 20.07.2020.
blog 1

POTPISAN UGOVOR IZMEĐU OPŠTINE KOTOR I CEDIS - a

Opština Kotor i CEDIS su u prethodnom periodu iskazali obostranu zainteresovanost, a koja je posebno intezivirana nakon što je Opština Kotor postala vlasnik nepokretnosti u...

Saznajte više 17.07.2020.