Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

ZA 24 POLJOPRIVREDNIKA 77.837 EURA IZ BUDŽETA OPŠTINE

15.01.2019.
ZA 24 POLJOPRIVREDNIKA 77.837 EURA IZ BUDŽETA  OPŠTINE

Kako je rečeno, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, primao je zahtjeve do 05.12.2018. godine. Poljoprivredni proizvođači su mogli konkurisati za sadnice maslina, vinove loze, voćaka, ljekovitog i aromatičnog bilja, uvećanje stočnog fonda, preradu voća i povrća, pčelarstvo.
Samardžić je istakao da se za subvencije u poljoprivredi za 2018. godinu prijavilo 140 posto više proizvođača nego u prethodnoj godini.
"Nadam se da ćemo u narednim godinama imati još više poljoprivrednih domaćinstava i porodica koje će ozbiljno da se bave poljoprivredom. Sela se moraju oživljavati, revitlizovati i moraju se stvarati poljoprivredna domaćinstva. Mi smo to u Opštini prepoznali kao jedan od prioriteta" – kaže Samardžić, navodeći da je u prethodnoj godini uloženo oko 400 hiljada eura u obnavljanje i održavanje seoskih puteva.
"Radi se dosta i na pronalaženju podzemnih voda koje bi se mogle koristiti u poljoprivredi za navodnjavanje. Želim Vam uspješan rad i berićetnu godinu, sa što boljim prihodima i rodom u ovoj godini" – poručuje Samardžić.
Prema njegovim riječima, predsjednica SO Kotor Dragica Perović imala je velikog uticaja na donošenje ovih odluka i raspoređivanju sredstava iz budžeta za poljoprivrednike.
"Ova odluka je naišla na dobar prijem i kod pozicije i opozicije. Prošle godine sredstva nažalost nisu sva utrošena jer se nisu blagovremeno javili mogući korisnici tih sredstava. Želim Vam da unaprijeđujete djelatnost za koju ste ta sredstva već opredijelili. Uvijek ćemo odlučivati da se poljoprivreda i poljoprivredni proizvođači favorizuju i da im se daju ovakve olakšice - bespovratna sredstva, te da animirate i vaše porodice i prijatelje da ono dobro koje imaju, obrađuju" – kaže Perović.
Koliko je podijeljeno sredstava za poljoprivredne proizvođače sa teritorije opštine Kotor, te za šta je vladalo najveće interesovanje, prisutnima je približio sekretar Sekretarijata za preduzetništvo, komunalne poslove i saobraćaj Vladimir Bujišić.
On je objasnio da su prošle godine bili održani sastanci sa poljoprivrednim proizvođačima na kojima su se određivali prioriteti u poljoprivredi, odnosno u šta će biti ulagano ove godine. Na osnovu toga, objašnjava Bujišić, Opština Kotor je odobrila Program mjera podrške za razvoj poljoprivrede.
"Imali smo subvencije u poljoprivredi 2017. godine. Tada je u budžetu Opštine Kotor za subvencije u poljoprivredi bilo određeno 70 hiljada eura. Uspjeli smo da podijelimo 28.060, dakle oko 40 posto. Nažalost, prijavilo se samo 11 poljoprivrednika, od kojih 2 nisu ispunjavala uslove, pa je samo 9 poljoprivrednika dobo te subvencije. U 2018. godini budžet za poljoprivredu iznosio je 83 hiljade eura, a podijeljeno je 77.837 eura. Iskorišćeno je 94 posto sredstava, a u raspodjeli sredstava učestvovalo je 24 poljoprivrednika, značajno više nego prošle godine. Nadam se da će u 2019. godini biti još više zainteresovanih, kada uvide da je ovo stvar koja zaista funkcioniše. Ovo nisu sredstva koja će nešto epohalno riješiti što se tiče poljoprivrede u opštini Kotor, ali će pomoći ljudima koji se već bave time i onima koji planiraju da počnu da se bave poljoprivredom, da im bude taj posao olakšan" – objašnjava Bujišić.
Odlukom je, prema njegovim riječima, definisano da se mladim poljoprivrednicima i ženama koje se bave poljoprivredom finansira 80 posto investicija.
"Ove godine smo imali dva mlada poljoprivrednika mlađa od 30 godina kojima su odobrena sredstva u iznosu od 80 posto i 5 žena kojima su odobrena ista sredstva" – ističe Bujišić.
Od sredstava koja su podijeljena, biće uloženo u: pčelarstvo 14,43 posto, voćarstvo 54,07, plasteničku proizvodnju sadnog materijala 12,61, ribarstvo i marikulturu 16,35 i stočarstvo 2,54 posto.
"Iznosi subvencija su određivani na osnovu profaktura dobavljača koje su nam poljoprivrednici dostavljali i na osnovu kojih će nabavljati ono što imje potrebno. Naša opština će biti bogatija za 90 košnica koliko će biti nabavljeno iz subvencija" – pojašnjava Bujišić, navodeći da će iz subvencija za poljoprivredne proizvođače za 2019. godinu biti nabavljeno: 19 komada opreme u pčelarstvu, što podrazumjeva centrifuge, topionice voska i bačve, zatim 8.580 kg pogača za prihranu pčela, 2.220 sadnica masline, 9 komada opreme u maslinarstvu, što podrazumjeva kosilice, pile i tresače, 3.320 sadnica vinove loze, 21 sadnica mandarine, 108 sadnica limuna, 138 sadnica narandži, 150 sadnica breskvi, 100 sadnica nara, 50 sadnica smokve, 4 sistema za navodnjavanje kap po kap, a biće finansirana i nabavka 6 ograda za ograđivanje voćnjaka, te nabavka 2 postrojenja za preradu voća i povrća, 1 krava, 10 koza. Biće finansirane premije za 2 krave i 30 ovaca.
"Imali smo 2 zahtjeva za nabavku mreža i konopa u ribarstvu. Biće nabavljena 2 splava za bavljenjem marikulturom u uzgajalištima školjki i biće nabavljen motor za splav na uzgajalištu školjki, te oprema za proizvodnju rasada u plastenicima" – pojasnio je Bujišić, navodeći da će Opština Kotor 2019. godine raspisati Javni poziv, za koji će sredstva biti povećana u odnosu na prethodnu godinu.
"Imaćemo sastanke i ove godine gdje ćemo određivati u šta će se ulagati u 2019. godini. Svi koji su već dobili sredstva, ukoliko ih budu namjenski utrošili, imaće pravo da ponovo učestvuju u 2019. godini" – zaključuje Bujišić.
Podsjetimo, na kraju 2018. godine, Opština Kotor je odobrila sredstva iz Programa mjera podrške za razvoj poljoprivrede, svojim poljoprivrednicima koji su se prijavili na Javni poziv za raspodjelu budžetskih sredstava (ukupno 83.000 €) za podršku razvoju poljoprivrede objavljenom 26.11.2018 godine.

Izvor: Radio Kotor