header image

OBAVJEŠTENJE O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU

09.07.2018.
blog image

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata 16.07.2018.godine.Ujedno napominjemo da se zahtjevi mogu predati lično ili putem pošte u dva primjerka na adresu:

Građanski biro Opštine Kotor

Stari grad 317Kotor