Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OBAVJEŠTENJE O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU

09.07.2018.
OBAVJEŠTENJE O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata 16.07.2018.godine.Ujedno napominjemo da se zahtjevi mogu predati lično ili putem pošte u dva primjerka na adresu:

Građanski biro Opštine Kotor

Stari grad 317Kotor