Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

RADIONICA AGENCIJE ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

05.12.2018.
RADIONICA AGENCIJE ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore u saradnji sa Opštinom Kotor organizovali su stručno osposobljavanje zaposlenih u cilju sprovođenja aktivnosti TWL Projekta jačanja administrativnih kapaciteta AZLPSPI.

Obuka studija slučaja održana je u Galeriji solidarnosti, a cilj iste jeste unaprijediti metod rada službenika kojima je u opisu posla i rad na slobodnom pristupu informacijama Sekretarijata/Službi/Javne ustanove, kao i pravnim licima čiji je osnivač SO Kotor.
Radionica na temu Primjena zakona o slobodnom pristupu informacijama u Crnoj Gori, prisutnima je omogućila bliže infomisanje o načinu, postupku, radu i procesu obveznika Zakona, te s tim u vezi prikazana je prezentacija o dobrom upravljanju, podsticanju efikasnosti, djelotvornosti i odgovornosti, a posebna pažnja posvećena je upotrebi prava, pravnim temeljima EU, zakonskim ograničenjima na pristup informacijama, transparentnosti rada za informisanje javnog karaktera, izvještajima i drugim dokumentima o radu i stanju u oblastima iz nadležnosti organa vlasti.
Pored rukovodioca Odsjeka za slobodan pristup informacijama Agencije za zaštitu ličnih podataka Crne Gore, prezentaciju su vodili i predstavnici Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske i AZLPSPI.