Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

VLADIMIR JOKIĆ POTPREDSJEDNIK UNESCO-VE MEĐUNARODNE KOORDINACIONE GRUPE

17.01.2019.
VLADIMIR JOKIĆ POTPREDSJEDNIK UNESCO-VE MEĐUNARODNE KOORDINACIONE  GRUPE

Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić i generalna sekretarka nacionalne komisije za UNESCO Milica Nikolić, učestvovali su, u italijanskom gradu Palmanovi, na konstitucionom sastanku gdje je oformljena Međunarodna koordinaciona Grupa na osnovu Memoranduma o razumijevanju koje su potpisale Vlade Italije, Hrvatske i Crne Gore 01. decembra 2015. godine. Gradonačelnik Palmanove, Franćesko Martines, izabran je na mjesto predsjednika ovog tijela, dok su za potpredsjednike izabrani župan Šibensko-Kninske županije Goran Pauk i predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić.

Grupa će svoj rad obavljati u saradnji sa Vladama zemalja učesnica i zajedničkim sekretarijatom sa sjedištem u Bergamu, a aktivnosti će biti usmjerene na planiranje budućih zajedničkih aktivnosti u okviru Menadžment plana.
Sastanku u Palmanovi, prisustvovali su predstavnici Ministarstava kulture Italije, Hrvatske i Crne Gore, i predstavnici šest gradova: Bergama, Peskjera del Garde, Palmanove, Zadra, Šibenika i Kotora.