header image

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

31.01.2018.
blog image

Predsjednik Opštine Kotor je Zaključkom br. 01-977 od 26.01.2018 godine utvrdio Nacrte sledećih dokumenata:

  • Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
  • Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor trajanja javne rasprave utvrđeno je u trajanju od 15 dana počev od 29.01.2018.godine (ponedeljak) do 13.02.2018.godine (utorak).

Zainteresovani, tokom trajanja javne rasprave, svoje primjedbe sugestije i predloge, mogu dostaviti na e-mail Direkcije komunko@t-com.me ili putem pošte na adresu:- Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, Škaljari bb.

Centralna javna rasprava povodom Nacrta navedenih dokumenata u prisustvu predstavnika Opštine i Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, održaće se 09.02.2018.godine (petak) - u palati „Bizanti - Stari grad, sa početkom u 17,00 satiOpština KotorDirekcija uređenje i izgradnju Kotora