header image

PROGRAM JAVNE RASPRAVE DIREKCIJE ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA 2016

02.12.2015.
blog image

Savjet Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora je na sjednici oržanoj dana 16.11.2015. godine utvrdio:- Nacrt Odluke o usvajanju Planu potrošnje direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2016. godinu, a Skupština opštine Kotor je na sjednici održanoj dana 27.11.2015. utvrdila Nacrte sljedećih dokumenata:- Nacrt Izmjena i dopuna Programa uređenja prostora za 2015. godinu- Nacrt Izmjena i dopuna Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotor za 2015. godinu- Nacrt Programa uređenja prostora za 2016. godinu-

Nacrt Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2016. godinu

Vrijeme javne rasprave za navedene Nacrte utvrđeno je u trajanju od 15 dana, odnosno od 27.11.2015. godine do zaključno sa 12.12.2015. godine.
Javna rasprava povodom navedenih dokumenata, u prisustvu predstavnika Opštine i Direkcije, održaće se : 

07.12.2015. godine (ponedeljak)

 • za MZ Morinj, Risan, Donje i Gornje Krivošije i Perast u prostorijama MZ Risan 
  sa početkom u 17,00 sati. 
 • za MZ Dobrota II i Orahovac u prostorijama MZ Dobrota II – Sv. Stasije sa 
  početkom u 19,00 sati. 

08.12.2015. godine (utorak)

 • za MZ Muo, Prčanj i Stoliv u prostorijama MZ Stoliv,sa početkom u 17,00 sati
 • za MZ Dobrota I u prostorijama MZ Dobrota I, sa početkom u 19,00 sati

09.12.2015. godine (srijeda)

 • za MZ Radanovići, Lastva Grbaljska, Savina, Vranovići, Gornji Grbalj i Glavatičići 
  u prostorijama škole u Radanovićima, sa početkom u 17,00 sati.
 • za MZ Škaljari,Kavač i Mirac u prostorijama MZ Škaljari,sa početkom u 19,00 sati

10.12.2015. godine (četvrtak)

 • Centralna javna rasprava u Palati "Bizanti", sa početkom u 17,00 sati.

Zainteresovani svoje primjedbe mogu dostaviti na e-mail urbanizam@opstinakotor.com i Direkcije komunko@t-com.me ili putem pošte na adresu: – Opština Kotor - Stari grad br. 320 

Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, Škaljari bb.

Opština Kotor
Sekretarijat za urb.,građevinarstvo i prostorno planiranje
Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora


PRILOG: