header image

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH FINANSIRANJU SPORTSKIH ORGANIZACIJA U OPŠTINI KOTOR ZA 2017. GODINU.

08.12.2017.
blog image

Pozivaju se sportske organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u opštini Kotor, koje su registrovane do dana objavljivanja ovog Konkursa, da dostave svoje prijave na konkurs za raspodjelu sredstava budžeta namijenjenih finansiranju sportskih organizacija u opštini Kotor za 2017. godinu.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja Konkursa – zaključno sa 15. decembrom.

Prilog: