header image

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

18.10.2019.

Povodom Javne rasprave o Nacrtu Odluke o regulisanju saobraćaja na području Opštine Kotor, koji je Zaključkom Skupštine Opštine Kotor br. 11-14315 od dana 30.09.2019. godine stavljen na Javnu raspravu u trajanju od 01.10.2019. do 15.10.2019. godine, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, objavljuje Zapisnik sa Centralne Javne rasprave održane dana 11.10.2019. godine o nacrtu Odluke o regulisanju saobraćaja na području Opštine Kotor kao i Izvještaj o javnoj raspravi sprovedenoj po Nacrtu Odluke o regulisanju saobraćaja na području Opštine Kotor.

U prilogu su zapisnik i izvještaj: