Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Javne rasprave Sekretarijata za urbanizam stanovanje i uređenje prostora

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O POSTAVLJANJU ODNOSNO GRAĐENJU I UKLANJANJU POMOĆNIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/22-18380 od 25.10.2022.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji opštine Kotor i...

Saznajte više 26.10.2022.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICE NA KATASTARSKIM PARCELAMA 1304, 61, 162, 163, 164, 165, 169/1, 171, 57, 46, 44/2, 44/1, 41, 40, 38, 35, 26, 191/4, 191/3, 191/2, 195, 196, 198, 849, 529 K.O. ZAGORA, (ZASEOK POPOVIĆI), OPŠTINA

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/22-18368 od 25.10.2022.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice na katastarskim parcelama 1304, 61, 162, 163,...

Saznajte više 26.10.2022.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU FOTONAPONSKE ELEKTRANE SE “GRABOVAC”, SNAGE 2025 KW, NA KATASTARSKIM PARCELAMA 1384, 1385, 1386, 1375, 1376 I 1357 K.O. LJEŠEVIĆI

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/22-18369 od 25.10.2022.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju fotonaponske elektrane SE “Grabovac”, snage 2025 kW, na...

Saznajte više 26.10.2022.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE I URBANISTIČKO TEHNIČKIH USLOVA ZA IZGRADNJU TRAFOSTANICE MBTS

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/22-13608 od 04.08.2022.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije i urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju trafostanice MBTS 10/0,4kV 1x630kVA “Pržice...

Saznajte više 05.08.2022.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU NDTS 10,04kV 1x 100Kva „VOLI“ SA PRIKLJUČNIM 10kV KABLOVSKIM VODOVIMA TRAFOSTANICAMA

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/22-13119 od 01.08.2022.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju NDTS 10,04kV 1x 100kVA „VOLI“ sa priključnim 10kV...

Saznajte više 02.08.2022.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE SUTVARA

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O utvrđivanju lokacije i urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju saobraćajnice na kat.parc.960/5, 961/2 I 962/2, K.O.Sutvara Zaključkom Predsjednika Opštine...

Saznajte više 13.06.2022.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JVNE RASPRAVE BIGOVA

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE o utvrđivanju lokacije i urbanističko-tehničkih uslova za uklapanje TS 35/10kV “Bigova” u 10kV mrežu   Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor,...

Saznajte više 13.06.2022.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU TS 10 - 0.4KV 1X630KVA „N6“ SA UKLAPANJEM U SN MREŽU, K.O.ZAGORA, KOTOR

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/22-4433 od 16.03.2022.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju TS 10/0.4kV 1x630kVA „N6“ sa uklapanjem u SN...

Saznajte više 17.03.2022.

JAVNA RASPRAVA PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA REKONSTRUKCIJU SA IZMJEŠTANJEM TS 10 - 0.4kV 1x1000kVA “GRAD 9” SA UKLAPANJEM U VN I NN MREŽU (ZAMJENA POSTOJEĆE TS 10 - 0.4kV 2x630kVA “GRAD 9”), REGION 5, K.O.KOTOR II, KOTOR

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA REKONSTRUKCIJU SA IZMJEŠTANJEM TS 10/0.4kV 1x1000kVA “Grad 9” SA UKLAPANJEM U VN I...

Saznajte više 23.02.2022.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU 10 kV KABLOVSKOG VODA I OPTIČKOG KABLA

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/21-7959 od 03.06.2021.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10kV kablovskog voda i optičkog kabla od TS...

Saznajte više 03.06.2021.