Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNA RASPRAVA O NACRTU IZVJEŠTAJA STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA NACRT PROGRAMA ISTRAŽIVANJA I PROIZVODNJE UGLJOVODONIKA U PODMORJU CRNE GORE

31.12.2015.
JAVNA RASPRAVA O NACRTU IZVJEŠTAJA STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA NACRT PROGRAMA ISTRAŽIVANJA I PROIZVODNJE UGLJOVODONIKA U PODMORJU CRNE GORE

Obavještava se javnost da će se u periodu od 24.12.2015. do 28.02.2015. godine održati:JAVNA RASPRAVA O NACRTU IZVJEŠTAJA STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROGRAMA ISTRAŽIVANJA I PROIZVODNJE UGLJOVODONIKA U PODMORJU CRNE GOREU skladu sa zaključcima Vlade Crne Gore broj 08-2914 donešenim dana 17.12.2015. obavezuje se Ministarstvo ekonomije da pripremi Nacrt izvještaja strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Program istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore. Nacrt programa istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju Crne Gore sadrži plan budućih aktivnosti na istraživanju i proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore, u skladu sa Zakonom o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika („Službeni list CG“, br. 41/10 i 62/13).

Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da dostave svoje komentare i sugestije do 28.02.2016. godine na e-mail adresu: info@mek.gov.me ili na adresu: Ministarstvo ekonomije, Rimski trg broj 46, 81000 Podgorica, za Ljiljanu Maksimović.

Centralni okrugli sto u okviru javne rasprave će se održati u Podgorici. Pored navedenog okrugli stolovi će biti organizoavni i u Baru i Kotoru. Datum, vrijeme i mjesto održavanja okruglih stolova biće nakanadno saopšteni.

PRILOG: