header image

JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA BIODIVERZITET

05.01.2016.
blog image

Obavještavamo zainteresovana lica da je Skupština Opštine Kotor je na sjednici održanoj 15.12.2015.godine utvrdila Nacrt Lokalnog akcionog Plana za biodiverzitet Opštine Kotor 2015 – 2020. godina.

Javna rasprava će trajati 45 dana, zaključno sa 30. 01.2016. godine.

Centralna javna rasprava biće održana 01.02.2016. godine u 12h u Palati Bizanti.

Zainteresovana lica svoje predloge, primjedbe i sugestije mogu u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor ili na mail: bastina@opstinakotor.com