Kotor

JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA BIODIVERZITET

05.01.2016.
JAVNA RASPRAVA O NACRTU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA BIODIVERZITET

Obavještavamo zainteresovana lica da je Skupština Opštine Kotor je na sjednici održanoj 15.12.2015.godine utvrdila Nacrt Lokalnog akcionog Plana za biodiverzitet Opštine Kotor 2015 – 2020. godina.

Javna rasprava će trajati 45 dana, zaključno sa 30. 01.2016. godine.

Centralna javna rasprava biće održana 01.02.2016. godine u 12h u Palati Bizanti.

Zainteresovana lica svoje predloge, primjedbe i sugestije mogu u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor ili na mail: bastina@opstinakotor.com