Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Radno vrijeme

Radno vrijeme Opštine Kotor :

Pravilnik o radnom vremenu 

Svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 časova.

Građanski biro

Kontakti:
Telefon: 032/323-380
e-mail: gradjanski.biro@kotor.me

Komunalna policija

Kontakt:
Telefon: 032/323-529, 032/323-528
Dežurni telefon: 067-465-101

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije

Kontakti:
Telefon: 032/325-503
E-mail: prihodi@kotor.me

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj


Kontakti:
Telefon/Fax: 032/325-865
E - mail adresa: privreda@kotor.me

Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje

Kontakt:
Odjeljenje za prostorno planiranje, 032/325-860, lokal 128
Odjeljenje za urbanizam i građevinarstvo, tel.032/325-860, lokal 124
Odjeljenje za pravne i komunalno-stambene poslove, tel.032/325-860, lokal 126
tel.fax.032/325-863
e-mail : urbanizam@kotor.me

Sekretarijat za opštu upravu

Kontakt:
tel. 032/325-020; 325-860, lokal114
za radne odnose, tel.032/325-860 lokal 117 I tel.032/322-277
za mjesne zajednice, uvjerenja i pečate, tel. 032/325-020 i 032/325-860 lokal 114
za biračke spiskove, tel. 032/325-859 i 032/325-860 lokal 109
za matične poslove,mjesne zajednice I ovjeru radnih knjižica, tel. 032/325-895
za arhivski depo, tel.032/325-860 lok.224.
e-mail: opsta.uprava@kotor.me

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

Kontakt:
Telefon: 032/322-321; 325-860, lokal 118
E-mail: bastina@kotor.me

Sekretarijat za imovinsko- pravne poslove

Kontakt :
tel./fax: 032/325-856; 325-860, lokal 112
E-mail: pravna.zastita@kotor.me

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti

Kontakt:
tel. 032/325-874 i 032/325-860 /lok. 113, /lok 115 - kultura i sport
/lok 116 - Sekretar Sekretarijata

Kancelarija za prevenciju narkomanije

Kontakt :
tel./fax: 032/302-724 i fax 032/302-725

E-mail adresa : kultura@kotor.me
prevencija-kotor@kotor.me