header image

Planska dokumentacija u izradi

U toku je izrada Nacrta Prostorno - urbanističkog plana Kotora prema odluci „SLCG“br. 82/18 broj: 07-6081
Investitor: VLADA CRNE GORE
Obrađivač: MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
Rukovodilac izrade plana/Odgovorni planer: dott.arch.Mladen Krekić