Kotor

- OBAVJEŠTENJE ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE -

10.04.2019.

Obavještavamo nevladine organizacije da će se Dan otvorenih vrata kao i obuka „Upravljanje projektnim ciklusom“ u sklopu Konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih predloga (ReLOaD), koja je planirana da se održi od 15. do 17. aprila u Kotoru, usled malog broja zainteresovanih, održati u prostorijama Opštine Tivat, sala 15C, od 22. do 25.aprila sa početkom u 9 časova.

Obavještavamo nevladine organizacije da će se Dan otvorenih vrata kao i obuka „Upravljanje projektnim ciklusom“ u sklopu Konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih predloga (ReLOaD), koja je planirana da se održi od 15. do 17. aprila u Kotoru, usled malog broja zainteresovanih, održati u prostorijama Opštine Tivat, sala 15C, od 22. do 25.aprila sa početkom u 9 časova.
Ova obuka ima za cilj da pomogne zainteresovanim NVO da se što bolje pripreme za vođenje projekata kojima bi aplicirali na ReLOaD Konkurs.
Na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici/e NVO dođu sa unaprijed pripremljenim problemom (projektnom idejom), koja je u vezi sa prioritetnim oblastima objavljenim u Konkursu, kao i sa podacima o strateškim dokumentima koji su u vezi sa tim problemom (projektnom idejom).
Nakon trodnevne obuke za učesnike/ce će biti obezbijeđena mentorska podrška u cilju što bolje pripreme projektnog predloga.
Poželjno je da na obuci učestvuju dva polaznika/ce iz iste (jedne) NVO.

Projekat Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) je počeo sa realizacijom 1. februara 2017. godine u šest teritorija ovog regiona, i trajaće tri godine. ReLOaD je finansiran od strane Evropske unije iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i pet lokalnih samouprava koje su obuhvaćene programom. U fokusu ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih samouprava i civilnog društva na području Zapadnog Balkana primjenom modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama. Projektne aktivnosti koje će se realizovati u Crnoj Gori odnose se na jačanje kapaciteta pet lokalnih samouprava koje su odabrane za učešće u projektu (Pljevlja, Nikšić, Podgorica, Tivat, Kotor).

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI