Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

Sekretar - Кulturа, sport i društvene djelatnosti

Sekretar - Кulturа, sport i društvene djelatnosti

Tatjana Kriještorac – Sekretarka za kulturu, sport i društvene djelatnosti

E-mail: tatjana.krijestorac@kotor.me

Kontakt: 032/325-874 i 032/325-860

 

Rođena 1965. godine u Kotoru.

Završila je Školu za likovno oblikovanje i dizajn – Dizajn industrijskih proizvoda u Beogradu.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Odsjeku za istoriju umjetnosti.

 • Volontirala je u Muzeju SPC u Beogradu u periodu od 1984. do 1992. godine
 • Od 1992. do 1998. godine radila je kao kustos u Muzeju SPC u Beogradu
 • Od 1998. Pomorski muzej Crne Gore (1998-2002)
 • Od 2002. do 2005. godine je radila u Kulturnom centru ,,Nikola Đurković'' Kotor u Galeriji ,,Stari grad''
 • Gradska galerija Kotor od 2005. do 2021.

Imenovana je za sekretarku za kulturu, sport i društvene djelatnosti 2021. godine.

Udata je i majka je troje djece.