Kotor

Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

Sekretar - Imovinsko pravni poslovi

Sekretar - Imovinsko pravni poslovi

Nebojša Mandić – Sekretar za imovinsko pravne poslove

E-mail: nebojsa.mandic@kotor.me

Kontakt: 067/113-851

 

Biografija:

Rođen na Cetinju 1984. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju – opšti smjer, završio u Budvi. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u Podgorici i položio pravosudni i advokatski ispit 2014. godine.

 • Pripravnički staž u trajanju od tri godine završio u Osnovnom sudu u Kotoru u periodu od 13.09.2011. do 18.11.2014. godine.
 • Nakon završenog pripravničkog staža, u periodu od 2014. do kraja 2015. godine, radio kao samostalni savjetnik kod Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore.
 • Tokom 2016. godine obavljao poslove samostalnog savjetnika u Upravi za nekretnine Crne Gore, PJ u Kotoru.
 • Od oktobra 2016. godine obavljao advokatsku djelatnost sve do zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme kod Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – kancelarija u Kotoru - gdje je bio zaposlen od avgusta 2017. godine kao samostalni savjetnik I.
 • Od 01. januara 2021. godine imenovan za Vršioca dužnosti, a zatim za Sekretara za imovinsko pravne poslove u Opštini Kotor.

Govori engleski jezik. Oženjen je i otac je jednog djeteta.