Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNO OBAVJEŠTENJE ZAKUPCIMA TERASA

13.03.2023.
Shodno članu 8 Odluke o utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupka za davanje u zakup zemljišta čiji subjeklt raspolaganja je Opština Kotor, radi postavljanja
privremenih objekata (“Sl list Crne Gore”- opštinski propisi" br. 036/19, 026/20) propisano je da se zemljište čiji subjekt raspolaganja je Opština Kotor, koje čini
pripadajuću parcelu terase ispred ugostiteljskih objekata i ispod izgrađenih privremenih objekata, izdaju u zakup neposrednim putem.
S tim u vezi, pozivaju se zakupci terasa ispred ugostiteljskih objekta da preuzmu zahtjeve za zakup terase u prostorijama Sekretarijata za imovinsko pravne
poslove (prizemlje kancelarija br.9) najkasnije do 31.03 za tekuću godinu.
 
Sekretar
Nebojša Mandić,dipl.pravnik