Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

JAVNO OBAVJEŠTENJE

05.09.2023.

Opomene pred izvršenje br: 06-019/23-20238 od 16.08.2023.god o privremenom korišćenju građevinskog zemljišta u državnoj svojini za postavljanje privremenog objekta montažnog karaktera na teritoriji opštine Kotor, na lokaciji na dijelu kat.parc. 28, 29 i 80 sve KO Kotor I, u POTHODNIKU-podzemnom pješačkom u Kotoru, segment br.1, za postavljanje informacionog punkta.                          

S obzirom da opomenu pred izvršenje nije bilo moguće uručiti zakupcu Rakić Nenadu iz Kotora, saopštavamo da se neće vršiti ponovna dostava istog, te da imenovani navedeni akt može preuzeti u prostorijama Sekretarijata za imovinsko pravne poslove Opštine Kotor, prizemlje, kancelarija broj 8, svakog radnog dana počev od 06.09.2023. god do 16.09.2023. god.u vremenu od 07h do 11h.

Podsjećamo da je članom 87 Zakona o upravnom postupku propisano da ako dostavljanje nije bilo moguće izvršiti ličnim ili posrednim dostavljanjem, na način iz člana 84 i 85 ovog Zakona, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće, dostavljanje će se izvršiti javnim obavještavanjem.

            Istim članom propisano je da se dostavljanje javnim obavještavanjem smatra izvršenim po isteku roka od 10 dana od dana objavljivanja pismena. Kako je datum objavljivanja javnog obavještenja 05.09.2023. godine, kao datum isteka roka uzima se dan 16.09.2023. godine.

Javno objavljivanje vrši se objavom na internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Kotor.

 

                                                                                                       Sekretar

                                                                                                 Nebojša Mandić