header image

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

13.05.2021.

Predsjednik Opštine Kotor, Zaključkom br. 0101-128/21-6572 od 13.05.2021. godine, utvrdio je Nacrt Odluke o pravima i uslugama iz oblasti socijalne i dječje zaštite.

Vrijeme trajanja javne rasprave je 15 dana.

Javna rasprava će biti održana u periodu od 13.05.2021. godine do 28.05.2021. godine.

Nacrt Odluke o pravima i uslugama iz oblasti socijalne i dječje zaštite biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti, tokom trajanja javne rasprave, svoje primjedbe, sugestije i predloge, mogu dostaviti na e -mail: kultura@kotor.me ili putem pošte na adresu: Opština Kotor - Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti, Stari Grad 317.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-860, lokal 114 i 227 kod Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor.

  

SEKRETARIJAT ZA KULTURU,

SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI