news image

OBRAZLOŽENJE - NACRT ODLUKE KOJOM SE UTVRĐUJU URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI ZA REKONSTRUKCIJU JAVNE RASVJETE POPOVIĆI

19.08.2019.

U skladu sa Odlukom o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG - opštinski propisi“, broj 17/14, 34/14, 26/16), a na osnovu inicijative Direkcije...

OBRAZLOŽENJE - NACRT ODLUKE KOJOM SE UTVRĐUJE LOKACIJA I URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU JAVNE RASVJETE U KOLOŽUNJU NA DIJELU PUTA NA KAT.PARC.1247 1, K.O.MIRAC.

19.08.2019.

U skladu sa Odlukom o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG - opštinski propisi“, broj 17/14, 34/14, 26/16), a na osnovu inicijative Direkcije...

OBRAZLOŽENJE - NACRT ODLUKE KOJOM SE UTVRĐUJE LOKACIJA I URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE NEOPASNOG GRAĐEVINSKOG I KABASTOG OTPADA NA KAT.PARC.1150, K.O. LEDENICE GORNJE.

19.08.2019.

U skladu sa Odlukom o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG - opštinski propisi“, broj 17/14, 34/14, 26/16), a na osnovu inicijative Sekretarijata...

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH

Na osnovu člana 8 Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi...

Saznajte više

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 16.08.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za privremeno skladištenje građevinskog i kabastog otpada na teritoriji Opštine Kotor i...

Saznajte više

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 16.08.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o rekonstrukciji javne rasvete Popovići i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana. Javna...

Saznajte više

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 16.08.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvete lokalnih puteva u naselju Dragalj, Gornje Krivošije i...

Saznajte više

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 16.08.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvete lokalnih puteva u naselju Bojanići, Gornje Krivošije i...

Saznajte više

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 16.08.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,kV „Daošine 2“ sa uklapanjem u SN mrežu i...

Saznajte više

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 16.08.2019.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o izgradnji javne rasvete Koložunj i stavljen na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana. Javna...

Saznajte više

JAVNA RASPRAVA - ODLUKA O VISINI KRITERIJUMIMA

Obavještavaju se zainteresovani da je Skupština Opštine Kotor na sjednici održanoj 25. 07. 2019. godine utvrdila Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o visini, kriterijumima, načinu...

Saznajte više