header image

RELOAD - RANG LISTA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NVO PRISTIGLIH PO PONOVLJENOM JAVNOM KONKURSU

05.02.2019.

Komsija za ocjenu projektnih prijedloga nvo u okviru ponovljenog ReLOaD Javnog konkursa koji je bio otvoren od 20. novembra 2018. godine do 9. januara 2019. godine je izvršila evaluaciju svih pristiglih aplikacija i dostavila Parnerskom odboru ReLOaD projekta na odobrenje. U prilogu se nalazi Rang lista odobrena od strane Partnerskog odbora.