header image

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

OBAVJEŠTENJE O JAVNOM POZIVU ZA PREDLAGANJE ČLANOVA - ICA RADNE GRUPE

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti je raspisao javni poziv za predlaganje članova/ica Radne grupe za izradu Nacrta Lokalnog akcionog plana za unapređenje socijalne...

Saznajte više 11.05.2021.

RADIONICA U RESURSNOM CENTRU ZA SLUH I GOVOR DR PERUTA IVANOVIĆ

Dana 28.04.2021. godine predstavnice  Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti, RE populaciju i rodnu ravnopravost  posjetile su Resursni centar za sluh  i govor “ Dr Peruta...

Saznajte više 30.04.2021.

UPITNIK - LOKALNI PLAN ZA UNAPRJEĐENJE SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

ISPUNI UPITNIK Opština Kotor je u procesu izrade Lokalnog plana za unaprjeđenje socijalne i dječje zaštite za period 2021-2024 godine. U cilju konsultovanja javnosti o prioritetima i potrebama...

Saznajte više 20.04.2021.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOVA - ICA RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPRJEĐENJE SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE U OPŠTINI KOTOR 2021 DO 2024

Pozivaju se ustanove i druga pravna lica iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, kulture, informisanja, sporta, unutrašnje bezbjednosti, nevladinih organizacija i udruženja koja se bave pitanjima...

Saznajte više 15.04.2021.

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Evropski centar za monitoring droga i zavisnosti o drogama pokreće Evropsko veb istraživanje o upotrebi droga 2021 sa ciljem procjene obrazaca upotrebe droga u 30...

Saznajte više 19.03.2021.

PRAVILNIK O RADU NEZAVISNIH PROCJENJIVAČA

Pravilnik je u prilogu:...

Saznajte više 18.03.2021.