Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

IZRADA AKCIONOG PLANA ZA MLADE KOTORA

Na osnovu člana 14 Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 25/19, 27/19) i člana 16 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave...

Saznajte više 09.11.2023.

IZRADA AKCIONOG PLANA ZA PROMICIJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI I UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA LGBTIQ OSOBA

Na osnovu člana 16 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 60/22) Sekretarijat za kulturu, sport...

Saznajte više 09.11.2023.

POZIV MLADIMA: PRIJAVI SE ZA SEMINAR - INFORMISANI, MOTIVISANI I AKTIVNI MLADI LJUDI

Pozivamo te da se prijaviš na trodnevni seminar ,,Informisani, motivisani i aktivni mladi ljudi”, koji u okviru projekta Evropske omladinske kartice (EYCA) organizuje NVO Centar...

Saznajte više 06.11.2023.

PRIPREMA PROGRAMA KULTURNIH MANIFESTACIJA ZA 2024. GODINU

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor obavještava da je u toku priprema Programa kulturnih manifestacija za 2024. godinu za koji su kao...

Saznajte više 02.11.2023.

OBAVJEŠTENJE - PRIPREMA PROGRAMA KULTURNIH MANIFESTACIJA ZA 2024. GODINU

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor obavještava da je u toku priprema Programa kulturnih manifestacija za 2024. godinu za koji su kao...

Saznajte više 02.11.2023.

OPŠTINA KOTOR PARTNER NA PROJEKTU DI – MARC

OPŠTINA KOTOR PARTNER NA PROJEKTU DI – MARC: Digital Marketing Capacity Building – Empowering Persons with Physical Disabilities for Remote Work Međunarodni konzorcijum sa Institutom ekonomskih...

Saznajte više 01.11.2023.