header image

Sekretarijat za kulturu sport i društvene djelatnosti

SPISAK ORGANIZACIJA KOJE NISU DOSTAVILE POTPUNU DOKUMENTACIJU PO JAVNOM KONKURSU ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH FINANSIRANJU NVO U OPŠTINI KOTOR ZA 2022. GODINU

U prilogu možete preuzeti dokument koji sadrži spisak organizacija koje, nakon isteka roka predviđenog Listom organizacija kojima nedostaje dio projektne dokumentacije, objavljenom 11.07.2022. godine pod...

Saznajte više 21.07.2022.

NA ZAHTJEV MJEŠTANA PONOVNA JAVNA RASPRAVA: ŽIČARA KOTOR - LOVĆEN

Na zahtjev mještana ponovna javna rasprava PREDMET: Poziv za učešće u Javnom uvidu i Javnoj raspravi vezanim za Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju...

Saznajte više 20.07.2022.

POZIV MLADIMA: PRIJAVI SE ZA II MEĐUNARODNI EYCA EDUCO CAMP!

Opština Kotor i Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti pozivaju sve mlade ljude starosne dobi 18-25 godina da se prijave na otvoreni poziv za...

Saznajte više 06.07.2022.

LISTA NEZAVISNIH PROCJENJIVAČA ZA 2022

Lista se može preuzeti iz priloga:...

Saznajte više 05.07.2022.

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Shodno članu 20 stav 1. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (˝Službeni list CG˝, broj 75/18) obavještavamo vas da je nosilac projekta, Konzorcijum: Leitner...

Saznajte više 01.07.2022.

REZULTATI EVALUACIJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NVO PRIJAVLJENIH NA RELOAD KONKURSU KLASTERA - COASTAL MATED

Rezultati evaluacije projektnih prijedloga nevladinih organizacija (NVO) prijavljenih na ReLOaD Konkursu Klastera "Coastal Mated" koji je bio otvoren od 29. marta 2022. do 27. aprila 2022....

Saznajte više 30.06.2022.

OPŠTINA KOTOR NA DRUGOJ EVROPSKOJ KONFERENCIJI RAINBOW CITY NETWORK - A U BERLINU

Druga evropska konferencija Rainbow City Network-a kao dio projekta "LGBTI policy guidelines for local governments" u okviru programa "Europe for Citizens" podržanog od strane Evropske...

Saznajte više 24.06.2022.