header image

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA

17.09.2020.

Na osnovu člana 6 Odluke o kriterijumima za stipendiranje studenata u opštini Kotor (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi broj 41/19), a saglasno Odluci Predsjednika Opštine Kotor o broju studenata/kinja osnovnih i specijalističkih studija i vrsti studija koje će Opština Kotor stipendirati u studijskoj 2020/21. godini, broj 0101-018/20-13392 od 16.09.2020. godine, Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisuje:

 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija studentima/kinjama sa područja opštine Kotor

 

Opština Kotor dodjeljuje 60 stipendija za studijsku 2020/21. godinu i to:

 • 45 stipendija za studente/kinje osnovnih studija na sljedećim fakultetima: Ekonomski, Pravni, Elektrotehnički, Medicinski, Arhitektura, Prirodno-matematički, Pomorski, Filozofski, Filološki, fakultet Likovnih, Dramskih i Muzičkih umjetnosti, Građevinski, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Fakultet političkih nauka, Poljoprivredni fakultet.
 • 15 stipendija za studente/kinje specijalističkih studija na sljedećim fakultetima: Ekonomski, Pravni, Elektrotehnički, Medicinski, Arhitektura, Prirodno-matematički, Pomorski, Filozofski, Filološki, fakultet Likovnih, Dramskih i Muzičkih umjetnosti, Građevinski, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Fakultet političkih nauka, Poljoprivredni fakultet.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti/kinje osnovnih i specijalističkih studija bez obzira na mjesto studiranja koji/e:

 1. imaju crnogorsko državljanstvo ili su lica sa statusom stranca sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori;
 2. imaju prijavljeno prebivalište na području opštine Kotor;
 3. prvi put upisuju semestar studijske godine;
 4. nisu gubili nijednu godinu tokom studiranja;
 5. nisu u stalnom radnom odnosu;
 6. su u prethodnoj godini studiranja ostvarili prosječnu ocjenu 9,00 i više;
 7. su nosioci/teljke diplome "Luča" u srednjoj školi za studente/kinje prve godine u slučaju da odmah nakon završetka srednje škole upisuju studije.

 

Zainteresovani/e kandidati/kinje su dužni/e da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa ovom Sekretarijatu, uz zahtjev za ostvarivanje prava na stipendiju dostave, u zapečaćenom kovertu, dostave sljedeću dokumentaciju:

 • Uvjerenje o prebivalištu studenta/kinje;
 • Uvjerenje o upisu tekuće godine studija (2020/21.) u kojem će biti naznačeno da se semestar studijske godine upisuje prvi put kao i studijska godina kada je student/kinja upisan/a na fakultet;
 • Uvjerenje o broju položenih ispita iz prethodne studijske godine (2019/20.) sa ocjenama po predmetima i ukupnim prosjekom ocjena (za studente/kinje po Bolonjskoj deklaraciji visokoškolska ustanova će prikazati prosjek ocjena iz prethodne godine i u cifarskom ekvivalentu sa dvije decimale);
 • Uvjerenje o trajanju studija i apsolvenskog staža (za studente/kinje završnih godina);
 • Ovjerenu fotokopiju diplome “Luča” (za studente/kinje prve godine studija);
 • Dokaz o žiro računu otvorenom u banci na ime studenta/kinje;
 • Prevod stalnog sudskog tumača za uvjerenja o studiranju izdata na stranom jeziku.

 

Studenti/kinje osnovnih i postdiplomskih studija (specijalističkih, magistarskih), koji/e nisu u radnom odnosu, bez obzira na status studenta/kinje, vrstu studija, godinu studija i prosjek ocjena, ukoliko je student/kinja u prethodnom školovanju pokazao/la izuzetne rezultate u oblasti naučnog odnosno umjetničkog stvaralaštva ili student/kinja čija se porodica nalazi u posebno složenim – vanrednim okolnostima (socijalno ugrožene porodice), student/kinja bez oba roditelja, student/kinja sa invaliditetom ili student/kinja RE populacije, pored propisanog obrasca tj. zahtjeva i dodatne dokumentacije, prilažu i validne dokaze koji potvrđuju to stanje.

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na stipendiju zainteresovani/e mogu preuzeti u Građanskom birou Opštine Kotor, a objavljen je i na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me.

Rok za podnošenje zahtjeva je od 17.09.2020. godine do 16.10.2020. godine. Zahtjevi se predaju u Građanskom birou Opštine Kotor u terminu predviđenom za rad sa strankama sa naznakom za Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti "Konkurs za dodjelu stipendija studentima/kinjama sa područja opštine Kotor."

Neblagovremeni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

(u prilogu je zahtjev za ostvarivanje prava na stipendiju)