Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za lokalne prihode budžet i finansije

OBAVJEŠTENJE FIZIČKIM LICIMA KOJI SU OBVEZNICI POREZA NA NEPOKRETNOST

Opština Kotor, Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije   obavještava fizička lica koji su obveznici poreza na nepokretnost, da je Sekretarijat donio rješenja kojima je...

Saznajte više 24.04.2024.

OBAVJEŠTENJE OBVEZNICIMA O ROKU ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN ČLANSKOG DOPRINOSA TURISTIČKOJ ORGANIZACIJI OPŠTINE KOTOR ZA 2024. GODINU

Opština Kotor, Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije upućuje javni poziv i podsjeća obveznike članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Kotor,  da su shodno čl....

Saznajte više 24.04.2024.

OBAVJEŠTENJE PORESKIM OBVEZNICIMA NAKNADE ZA EKONOMSKO ISKORIŠĆAVANJE KULTURNIH DOBARA

OBAVJEŠTENjE poreskim obveznicima naknade za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara            o roku za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje naknade za 2024 godinu Opština Kotor,...

Saznajte više 26.03.2024.

OBAVJEŠTENE PORESKIM OBVEZNICIMA

OBAVJEŠTENJE poreskim obveznicima koji vode poslovne knjige o roku za podnošenje poreske               prijave za utvrđivanje poreza na nepokretnost ( obrazac PPN 2 ) za 2024 godinu Opština...

Saznajte više 25.03.2024.