Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Sekretarijat za lokalne prihode budžet i finansije

OBAVJEŠTENJE PORESKIM OBVEZNICIMA NAKNADE ZA EKONOMSKO ISKORIŠĆAVANJE KULTURNIH DOBARA

OBAVJEŠTENjE poreskim obveznicima naknade za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara            o roku za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje naknade za 2024 godinu Opština Kotor,...

Saznajte više 26.03.2024.

OBAVJEŠTENE PORESKIM OBVEZNICIMA

OBAVJEŠTENJE poreskim obveznicima koji vode poslovne knjige o roku za podnošenje poreske               prijave za utvrđivanje poreza na nepokretnost ( obrazac PPN 2 ) za 2024 godinu Opština...

Saznajte više 25.03.2024.

FINANSIRANJE POLITICKIH PARTIJA 2024

U prilogu je dokumentacija:...

Saznajte više 25.01.2024.