header image

FINANSIRANJE POLITIČKIH PARTIJA ZA 2019. GODINU

31.01.2019.

Finansiranje političkih partija za 2019. godinu

U prilogu je dokument o visini budžetskih sredstava namjenenih za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za period od 1.01.2019. do 31.03.2019. godine.