header image

JAVNO OBAVJEŠTENJE - SAOPŠTENJE ZA PRIMAOCE RJEŠENJA O TURISTICKOJ TAKSI ZA 2015. GODINU

26.05.2017.