header image

JAVNO OBAVJEŠTENJE

19.06.2014.
blog image

Dana 19.06.2014 godine objavljuje se spisak poreskih obveznika poreza na nepokretnosti kojima se nije moglo uručiti Rješenje u upravnom postupku. U skladu sa čl. 84 Zakona o opštem upravnom postupku RCG