header image

NACRT ODLUKE O NAKNADI ZA EKONOMSKO ISKORIŠĆAVANJE KULTURNIH DOBARA

02.07.2014.
blog image

Obavještavaju se zainteresovani da je SO Kotor na sjednici odražanoj 28.05.2014 g. utvrdila Nacrt Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara, koji je Zaključkom Skupštine Opštine Kotor br.11-7340 od 28.05.2014 godine stavljen na javnu raspravu u trajanju od 30 dana, a Skupština Opštine Kotor je na sjednici održanoj 30.06.2014 godine donijela Zaključak kojim se javna rasprava produžava na 90 dana.Javna rasprava po navedenoj Odluci otvorena je 29.05.2014 g. i trajaće do zaključno sa 26.08.2014 g.Primjedbe, predloge i sugestije mogu se dostaviti puteme e-maila Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije: prihodi@opstinakotor.com, Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine: bastina@opstinakotor.com ili pisanim putem preko Građanskog biroa.Prilog: Zaključak Skupštine Opštine Kotor br. 11-7340, Odluka o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara