header image

OBAVJEŠTENJA ZA PORESKE OBVEZNIKE ZA PODNOŠENJE PORESKIH PRIJAVA ZA 2021.GODINU

23.03.2021.

U prilogu su obavještenja za poreske obveznike za podnošenje poreskih prijava za 2021 godinu za obračun naknade za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara i za  utvrđivanje poreza na nepokretnost.

Prilog:obavještenja