header image

OBAVJEŠTENJE FIZIČKIM LICIMA KOJI SU OBVEZNICI POREZA NA NEPOKRETNOST I TURISTIČKE TAKSE

05.08.2021.

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor obavještava fizička lica koji su obveznici poreza na nepokretnost i turističke takse, da je i dalje u toku postupak dostave rješenja o utvrđivanju poreza na nepokretnost i turističke takse za 2021 godinu preko Pošte Crne Gore.
Takođe, obavještavaju se svi poreski obveznici kojima još nisu uručena rješenja, da ista mogu preuzeti u Građanskom birou Opštine Kotor, Stari grad 317, gdje možete izvršiti i uplatu utvrđenih obaveza.
Sve potrebne informacije možete dobiti u Građanskom birou Opštine Kotor ili preko telefona broj +382(0)32 322-396 i +382(0)32 325-860, lokal 221 za porez na nepokrenost i +382(0)32 326-246 za turističku taksu, kao i putem službenog maila: prihodi@kotor.me
Takođe, ovim putem Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije poziva sve poreske obveznike poreza na nepokretnost i turističke takse koji nisu platili obaveze iz ranijih obračunskih perioda, da iste izmire u što kraćem roku kako bi izbjegli postupak pokretanja prinudne naplate i dodatnih obračuna kamate i troškova postupka.

SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE, BUDŽET I FINANSIJE