header image

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O VISINI, NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJA ČLANSKOG DOPRINOSA TURISTIČKOJ ORGANIZACIJI OPŠTINE KOTOR

15.02.2021.