header image

OBAVJEŠTENJE OBVEZNICIMA POREZA NA NEPOKRETNOST

30.08.2021.

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor  podsjeća poreske obveznike, fizička, pravna lica  i preduzetnike koji su obveznici  godišnjeg poreza na nepokretnost za 2021 godinu, da je rok za uplatu prve rate poreza na nepokretnost 31,avgust ove godine, saglasno odredbama  Zakona o porezu na nepokretnost i Odluke  o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima Opštine Kotor.

Sve potrebne informacije možete dobiti u Građanskom birou Opštine Kotor, gdje se mogu preuzeti i rješenja o zaduženju, kao i preko telefona broj +382(0)32 322-396 i 325-860, lokal 221, kao i putem službenog  maila: prihodi@kotor.me                                                                                                                    

Ovim putem,  Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije poziva sve poreske obveznike poreza na nepokretnost koji nisu platili obaveze iz ranijih obračunskih perioda, da iste izmire u što kraćem roku kako bi izbjegli postupak pokretanja prinudne naplate i obračuna kamate i troškova postupka.