Kotor

Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

OBAVJEŠTENJE ZA FIZIČKA LICA KOJI SU OBAVEZNICI TURISTIČKE TAKSE

27.06.2022.

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor obavještava fizička lica koji su obveznici turističke takse, da je sekretarijat donio rješenja kojima je utvrdio visinu takse za 2022 godinu.

Uručenje rješenja na adrese poreskih obveznika se vrši preko Pošte Crna Gore.
Takođe, navedena rješenja možete preuzeti sa portala E porez koji se nalazi na sajtu Opštine Kotor: kotor.me, kao i u Građanskom birou Opštine Kotor, Stari grad 317.
U skladu sa Zakonom o turističkim organizacijama i Zakonu o poreskoj administraciji, turistička taksa se plaća u roku od 10 dana od dana uručenja rješenja.
Sve dodatne informacije možete dobiti na sledeći način:
- u Građanskom birou Opštine Kotor
- preko kontakt telefona na broj +382(0)32 326-246,
- kao i preko službenog maila: lokalni.prihodi@kotor.me

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije poziva sve obveznike turističke takse da blagovremeno izmire obaveze kako bi izbjegli postupak prinudne naplate i plaćanja kamata za neblagovremeno plaćanje i troškova postupka.

SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE, BUDŽET I FINANSIJE

OPŠTINA KOTOR