header image

OBAVJEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE– PRAVNA LICA

28.04.2014.
blog image

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor podsjeća poreske obveznike - pravna lica da su u obavezi da do 30. aprila 2014 godine podnesu poresku prijavu za porez na nepokretnost za 2014. godinu.Uz prijavu za porez na nepokretnost, pravna lica treba da dostave bilans stanja i bilans uspjeha, pripremljene u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo. Obrazac za prijavu poreza na nepokretnost pravnih lica ( obrazac PPN 2 ), zajedno sa uputstvom za njegovo popunjavanje, možete dobiti u Građanskom birou Opštine Kotor, Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije, kao i na zvaničnom sajtu www.kotor.me