header image

OBAVJEŠTENJE ZA PRAVNA I FIZIČKA LICA KOJI SU OBAVEZNICI POREZA NA NEPOKRETNOST

27.06.2022.

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor obavještava pravna i fizička lica koji su obveznici poreza na nepokretnost, da je sekretarijat donio rješenja kojima je utvrdio visinu poreza za 2022 godinu.

Uručenje rješenja na adrese poreskih obveznika se vrši preko Pošte Crna Gore.
Takođe, navedena rješenja možete preuzeti sa portala E porez koji se nalazi na sajtu Opštine Kotor: kotor.me, kao i u Građanskom birou Opštine Kotor, Stari grad 317.
U skladu sa Zakonom o porezu na nepokretnost, porez se plaća u dvije jednake rate, od kojih prva dospijeva 30.juna, odnosno 10 dana od dana uručenja rješenja, a druga 31.oktobra 2022 godine.
Sve dodatne informacije možete dobiti na sledeći način:
- u Građanskom birou Opštine Kotor
- preko kontakt telefona na broj +382(0)32 322-396 ili 325-860, lokal 221,
- kao i preko službenog maila: lokalni.prihodi@kotor.me

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije poziva sve poreske obveznike poreza na nepokretnost da blagovremeno izmire obaveze kako bi izbjegli postupak prinudne naplate i plaćanja kamata za neblagovremeno plaćanje i troškova postupka.

SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE, BUDŽET I FINANSIJE

OPŠTINA KOTOR